Hoşgeldiniz

Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, 1-3 Kasım 2010 / İstanbul

Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, 1-3 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Etkinlik, UNDP Türkiye ve T.C Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenmektedir.

Türkiye son yıllarda diğer unsurların yanında özellikle yüksek yargının sistem içerisindeki konumu; şeffaflık ve hesapverebilirlik; yargı bağımsızlığı; yargı ile diğer devlet kurum ve kuruluşları arasındaki ilişki ve seçme ve atama sistemlerine ilişkin temel prensip ve prosedürlerin incelenmesi ve etkin bir hale getirilmesi bağlamında kapsamlı bir yargı reformu sürecini başlatmıştır. Bu süreçte, Türkiye'de yargı özellikle yargı sisteminin yeniden yapılandırılması ve yargı kurumlarının güçlendirilmesinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır.

Küresel deneyimi ve teknik uzmanlığı ışığında UNDP Türkiye, yargı reformu alanında yapılan bu çalışmalara adalete erişim ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesini bağlamında çeşitli projeler aracılığıyla destek vermektedir. UNDP ve T.C. Yargıtay Başkanlığı arasındaki ortaklık, Türkiye’de yüksek mahkemelerin kurumsal ve idari kapasitelerinin uluslararası standartlar ışığında güçlendirmek suretiyle 2009 yılının sonlarına doğru başlamıştır. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi bu çabanın bir parçasıdır ve devam eden reform girişimlerine katkı sağlamak ve dünyadaki yüksek mahkemelerin işleyişleri dair bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşılacağı bir platform görevi görmeyi amaçlamaktadır.

Zirve, Yargıç ve Hukukçuların Bağımsızlığı BM Genel Sekreteri’nin Özel Raportörü, Avrupa Konseyi, Avrupa Yargının Etkinliği Komisyonu (CEPEJ), Avrupa Konseyi Avrupa Yargıçları Danışma Konseyi (CCEJ) ve Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCEP) gibi uluslararası toplum temsilcilerinin yanı sıra, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Macaristan, Polonya, Avusturya, İsviçre, Kanada, İrlanda, Birleşik Krallık, Rusya, Arjantin, Endonezya, Pakistan, Polonya, Rusya ve Mısır dahil 19 ülkenin yüksek mahkeme başkanları ve yargıçlarının katılımına ev sahipliği yapacaktır.